เคล็ดลับง่ายๆ ของการมีสุขภาพดี

healthy-lifeตอน… อัตตาหิ อัตโนนาโถ (ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน)
พุทธภาษิตดังกล่าวเป็นสากลที่ใช้ได้ในทุกเรื่อง และทันสมัยตลอดกาล คนไข้ที่เจ็บป่วยส่วนใหญ่มักจะรอให้หมอรักษา โดยหวังว่า ตนเองจะหายเมื่ออยู่ในมือหมอ ซึ่งในความเป็นจริง คนไข้บางโรคถึงหมอให้ยาดีเท่าไร หากคนไข้ไม่กินยา ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่ทำตามที่หมอสั่ง โรคก็ไม่อาจหายได้

ส่วนในบางโรค แม้ไม่ต้องหาหมอแต่คนไข้ปฏิบัติตัวถูกต้องก็สามารถหายได้
ตัวอย่าง เช่น เวลาเป็นหวัด คน ที่คิดพึ่งและเชื่อแต่หมอก็จะไปหาหมอ แล้วก็ได้ยาแก้แพ้ ยาลดน้ำมูก ยาแก้อักเสบมา หลังจากนั้น 2-3 วันก็หาย ผลคือได้รับสารเคมีและยาปฏิชีวนะเข้าไปแล้ว บางรายอาจมีผลข้างเคียงของยา หรือในอนาคตหากเป็นอีก และเชื้อดื้อยาก็จะต้องใช้ยาที่แรงขึ้น

ส่วนคนที่รู้จักพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพดี ก็จะรู้ว่า ต้องนอนพักผ่อนให้พอ กินผักสด ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง ดื่มน้ำอุ่นมากๆ เอาผ้าพันคอให้อบอุ่นอยู่เสมอ ถ้ามีไข้ด้วยจะใช้วิธีเช็ดตัวแทนการอาบน้ำ เพียงแค่ 2-3 วันอาการก็จะดีขึ้นโดยไม่ต้องไปหาหมอและไม่ต้องรับสารเคมี ซึ่งในอนาคตหากเป็นโรคที่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะจริงๆ ก็ไม่ต้องใช้ยาที่แรงมากก็สามารถหายได้ และไม่ต้องรับผลข้างเคียงของยา

แล้วคุณล่ะ วางตัวเองไว้อยู่ในคนกลุ่มไหน

จะเห็นได้ว่า การรักษาโรคให้หายได้นั้นอยู่ที่การรักษาส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ที่การปฏิบัติตัวและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล หากมีความเชื่อที่ถูกต้องและลงมือกระทำด้วย ทุกอย่างย่อมสำเร็จได้ดังใจปรารถนา พร้อมกับความภูมิใจที่เรายืนได้ด้วยขาของเราเอง

แล้วเราจะพึ่งตนเองได้อย่างไร

เคล็ดลับง่ายๆ 8 ข้อ คือ

  • อาหารดี
  • อิริยาบทสมดุล
  • สูดอากาศบริสุทธิ์
  • ไม่กลั้นอุจจาระ-ปัสสาวะ
  • ระงับโทสะ
  • ลดภาระเสพกาม
  • หาความสุขใจ
  • ปฏิบัติในสายกลาง