ขิงสด ขิงแห้ง ขิงแคลง

ขิงในตำรับยาไทยที่เกี่ยวข้องกับตัวยาใช้บำรุงธาตุ ส่วนใหญ่จะมีตัวยาในกลุ่มพิกัด เบญจกูลรวมอยู่ด้วย ผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์แผนไทยย่อมทราบดีว่า พิกัดเบญจกูล ประกอบด้วยตัวยาห้าตัว คือ ดอกดีปลี รากช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิง และเหง้าขิงแห้ง

ตัวยาสี่ตัวแรก ไม่มีคำถามว่าเป็นตัวยาตัวใด จะมีก็แต่เหง้าขิงแห้ง ให้เป็นที่สงสัยว่า คำว่าเหง้าขิงแห้งนั้น คือขิงสดที่ตากแห้ง หรือเป็นตัวยาคนละชนิดกันมีชื่อว่าเหง้าขิงแคลง ต่อมาเสียงเพี๊ยนเป็นเหง้าขิงแห้ง

สรรพคุณของขิงสดตากแห้ง กับเหง้าขิงแห้ง นั้นแตกต่างกัน

คัมภีร์สรรพคุณยา เรื่องเกี่ยวกับพิกัดตรีผลา ตรีกฏุก ตรีสาร กล่าวไว้ว่า

ขิงแห้งนั้น มีรสอันหวาน ย่อมแก้พรรดึก แก้ไข้จับ แก้นอนมิหลับ แก้ลมพานไส้ แก้ลมแน่นในทรวง แก้ลมเสียดแทงคลื่นเหียน

ขิงสดนั้น มีรสหวาน ร้อน เผ็ด เหง้าจำเริญอากาศธาตุ ดอกแก้โรคอันบังเกิดแต่ดวงหทัย ใบแก้กำเดาให้บริบูรณ์ ต้นสกัดลมสลสู่คูถทวาร รากแก้เสียงให้เพราะ แลเจริญอาหาร

คัมภีร์สรรพคุณยา เรื่องเกี่ยวกับไม้มีคุณเสมอกัน กล่าวไว้ว่า

คุณขิงแห้ง แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ แก้ไอลึกในทรวงอก

ขิงสด มีรสเผ็ดร้อน แก้ลมในกองไฟธาตุให้กระจายเสีย แก้ลมพรรดึก แก้จุกเสียด แก้โรคในอก เจริญอาหาร แก้ไข้ 10 ประการให้สมบูรณ์

เป็นที่น่าสังเกตว่า ขิงแห้ง กับขิงสด นั้นเป็นตัวยาคนละตัว อาจมีข้อโต้แย้งว่า เหง้าขิงสดตากแห้งก็กลายเป็นเหง้าขิงแห้ง ในกรณีนี้ขอตั้งข้อสังเกตว่า ในคัมภีร์แพทย์แผนไทย ไม่มีที่ใดจะแยกสรรพคุณตัวยาสดและสรรพคุณตัวยาแห้งให้แตกต่างกัน
ดังนั้นคำว่าขิงสด และขิงแห้ง จึงน่าจะเป็นสมุนไพรต่างชนิดกัน และมีข้อบ่งใช้ต่างกัน
ขิงแห้ง น่าจะเป็นตัวเดียวกับ ขิงแคลง ซึ่งมีการปลูกที่ระยอง จันทบุรี และทางใต้ มีลักษณะเป็นแง่งเล็ก ไหลไปตามพื้นดินปนทราย ชอบขึ้นบนคบไม้ ลักษณะแห้งๆ คนภาคใต้จึงเรียกว่า ขิงแห้ง ภาคตะวันออกเรียกว่าขิงแคลง แต่เสียงอาจเพี้ยนเป็นขิงแห้งไป
ขิงแคลงนี้ มีกลิ่นหอม รสปร่าเหมือนรสข่าใหญ่ ไม่เหมือนกลิ่นของขิงสด เนื้อในสีเหลืองอ่อนซีด ใช้ขับลมได้ดี

ผู้เขียนหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อตั้งเป็นข้อสังเกตในการปรุงยาที่มี เบญจกูล หรือตรีกฏุก หรือบางตำรับที่เขียนว่าขิงแห้ง ถ้าไปใช้เหง้าขิงแห้งจากขิงสดซึ่งนิยมใช้กันในขณะนี้ จะทำให้สรรพคุณยาที่แท้จริงของเบญจกูล หรือตรีกฏุกเปลี่ยนไป กล่าวคือ จะได้ยาที่มีรสร้อนเกินไป เพราะรากเจตมูลเพลิงนั้นร้อนมาก ถ้าใช้ขิงสดแห้ง ก็จะเพิ่มความร้อน สังเกตได้ว่าทานขิงมากๆทำให้ร้อนในได้ แต่หากใช้เหง้าขิงแคลงซึ่งกระจายลมได้ดีกว่า จะทำให้รสร้อนของเจตมูลเพลิงกระจายทั่วร่างกาย หรือหากไม่มีเหง้าขิงแคลง ก็ใช้เหง้าขิงสดแห้งได้ในอัตราส่วนครึ่งหนึ่งของสูตรยาเดิม

เรื่องนี้เสนอให้แพทย์แผนไทยพิจารณาดู เพราะการให้ยาร้อนเกินไปสำหรับคนไข้ในภูมิประเทศร้อนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระวัง